Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

AVG

Handige sites om te controleren wat wel en niet mag in het VO

Het AVG-expertisecentrum voor het onderwijs heeft een website met heel veel informatie over wat wel en niet kan. De pagina wordt regelmatig aangevuld en het is een aanrader om deze site goed in de gaten te houden. Je kunt de pagina vinden op: www.privacyopschool.nl/ondewijsopafstand/

Ook kennisnet heeft een website waar de aanpak van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs worden ondersteund. Zo is er op deze site een appchecker om te kijken of je app IBP-proof is. Je moet vragen beantwoorden over drie onderdelen:

  • Oriëntatie
  • Persoonsgegevens
  • Dataopslag- en uitwisseling

Aan het einde zie je wat je moet doen om de app veilig te gebruiken. De site vind je hier: https://aanpakibp.kennisnet.nl/appchecker/

Cameragebruik bij les op afstand

Tijdens regulier onderwijs in schoolgebouwen hebben leraar en leerling regelmatig face-to-face contact. Als leraar krijg je op die manier een aanvullend beeld van de onderwijskundige voortgang van elke leerling, naast zijn of haar toetsresultaten. Toch heb je ook tijdens een fysieke les niet voortdurend met elke leerling face-to-face contact, je moet immers de hele klas in de gaten houden. In de klas gelden daarom specifieke gedragsregels, zodat je leerlingen kunt aanspreken op ordeverstorend gedrag. 

Mag je bij onderwijs op afstand de webcam of camera van de leerling gebruiken voor het nabootsen van de reguliere klassituatie?

De leerling is niet verplicht gedurende de hele les de camera aan te zetten, mits er alternatieven zijn. Een leerling kan bijvoorbeeld de live-stream of video tijdens de les prima volgen met alleen de chatfunctie aan. Ook samenwerken in groepjes kan met de chatfunctie. De leraar kan wel vragen de camera te gebruiken als aanvulling op de les, maar hij kan het niet verplichten. 

Voor les op afstand gelden, net als tijdens de reguliere les, gedragsregels. Deze kun je, indien nodig, aanpassen aan de nieuwe digitale omgeving.

Bron: lesopafstand in het VO