Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Lesontwerp

Ga als je een lessenserie ontwerpt uit van: waarom je dit aan de leerlingen wilt leren in plaats van : hoe wil ik ze dit gaan leren of wat wil ik ze leren?

Waarom wil je dit leren?

Wat wil je graag leren?

Dit zet je les meteen in een ander perspectief en maakt het ook gemakkelijker om dit aan de leerlingen uit te leggen.

Deze checklist is ontworpen door Loes van Gemert. Kijk op haar website: lesontwerpacademie