Flexibel en creatief

Vergroot je digitale vaardigheid

online of op locatie

Neem contact met ons op

Leerdoelen

Hoe formuleer je een leerdoel waar je leerlingen of studenten meteen mee aan de slag kunnen. Leerlingen weten wat het einddoel is en hoe dit bereikt kan worden? Bij het formuleren van leerdoelen zijn zowel de inhoud als de taal heel belangrijk.

 • formuleer je doel vanuit het perspectief van de leerling dus begin niet met je kunt maar met ik kan.
 • beschrijf een handeling, wat moet de leerling doen om zijn doel te bereiken?

Om te beginnen zijn er verschillende soorten leerdoelen:

 • cognitief
 • affectief
 • sociaal
 • motorisch
Cognitief leerdoel

Een cognitief leerdoel heeft te maken met kennis. Het gaat om het leren van feiten, begrippen, jaartallen, formules, woorden, definities etc.

Affectief leerdoel

Een affectief leerdoel heeft te maken met gevoelens, interesses en attitudes.

Sociaal leerdoel

Een sociaal leerdoel heeft te maken met hoe je met andere mensen omgaat en of je kunt samenwerken en discussieren.

Motorisch leerdoel

Motorische leerdoelen hebben betrekking op motoriek, zowel de grove als de fijne motoriek en op bewegen.

Filmpje van de site leerling2020 praktijkvoorbeeld van het werken met leerdoelen.
De taxonomie van Bloom

Bloom heeft zes verschillende denkniveaus.

Niveau 1 en 2: oppervlakkig leren, reproduceren

Hogere niveaus: intensief leren : kennis toepassen, analyseren en evalueren en nieuwe kennis creëren. Dit kan bereikt worden door kennis uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen.

Ik kan……….

Een leerdoel bestaat uit 3 componenten:
 • Inhoud
 • Gedrag
 • Didactiek
Inhoud

Welke kennis, vaardigheden of houding moet de leerling hebben?

Gedrag

Hoe kan een leerling laten zien dat hij de inhoud weet /kent?

Didactiek

Binnen welke context of situatie laat de leerling iets zien.

Ik kan:
1. inhoud2. gedrag3. didactiek
Ik kan:
mezelf voorstellendoor te praten in het Fransin een gesprek met een klasgenoot of docent
een tekst met als onderwerp vakantiesamenvatten in mijn eigen woordenin het schrift
Tips:

Een leerdoel maken/bedenken voor leerlingen is dus nog niet zo een twee drie gedaan. De belangrijkste ervaring die ik heb opgedaan is:

 • Gebruik niet teveel tekst.
 • Zorg dat de drie componenten: inhoud/gedrag/didactiek in het leerdoel zijn terug te vinden.
 • Gebruik niet teveel leerdoelen.
 • Zet maar 1 werkwoord in je leerdoel.
Wel gebruiken

noemen

schrijven

tekenen

aanwijzen

oplossen

uitvoeren

analyseren

selecteren

demonstreren

construeren

verklaren

onderscheid maken tussen

Vermijden

kennen

weten

begrijpen

inzien

inzicht hebben in

de betekenis kennen van

op de hoogte zijn van