Digitale didactiek

Inspiratie en training voor docenten. Zorg dat jouw leerlingen bij de les blijven.
Leer hier alles over online lesgeven. Wij helpen je graag je digitale vaardigheden te vergroten online of op locatie.


Neem contact met ons op

Leerdoelen

Waarom zou ik leerdoelen gebruiken?

Er zijn verschillende redenen om met leerdoelen te gaan werken. Het gebruik van leerdoelen kan je helpen bij de volgende punten:

 • jouw leerlingen duidelijk te maken wat er van ze verwacht wordt.
 • jouw leerlingen meer eigenaarschap te geven.
 • de bestaande methode los te laten en te variëren met materiaal op basis van de leerdoelen.
 • kritisch naar je programma te kijken.
 • formatief te gaan evalueren.
 • vakoverstijgend te werken.
 • te differentiëren in de les

Soorten leerdoelen

cognitiefinhoud
procesgerichtaanpak
metacognitiefleervaardigheden, leren leren
Regulatief/executiefsturen van eigen gedrag en emotie
Affectief/sociaalfunctioneren binnen de groep

Cognitief leerdoel

Een cognitief leerdoel heeft te maken met kennis. Het gaat om het leren van feiten, begrippen, jaartallen, formules, woorden, definities etc.

Affectief leerdoel

Een affectief leerdoel heeft te maken met gevoelens, interesses en attitudes.

Sociaal leerdoel

Een sociaal leerdoel heeft te maken met hoe je met andere mensen omgaat en of je kunt samenwerken en discussieren.

Motorisch leerdoel

Motorische leerdoelen hebben betrekking op motoriek, zowel de grove als de fijne motoriek en op bewegen.

Formuleren van leerdoelen en succescriteria

Leerlingen weten wat het einddoel is en hoe dit bereikt kan worden? Bij het formuleren van leerdoelen zijn zowel de inhoud als de taal heel belangrijk.

 • formuleer je doel vanuit het perspectief van de leerling dus begin niet met je kunt maar met ik kan.
 • beschrijf een handeling, wat moet de leerling doen om zijn doel te bereiken?
 • Succescriteria zijn afgestemd op het leerdoel: ze vormen de standaarden waaraan zowel leerlingen als leraar het succes kunnen afmeten in welke mate de leerlingen voldoen aan het leerdoel. Succescriteria geven leerlingen dus inzicht in de mate waarin ze hun leerdoel(en) (nog niet) bereikt hebben.
 •  Succescriteria bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze beheersen en in de punten waar leerlingen nog aan kunnen werken en zich op ontwikkelen.
 •  Succescriteria maken het mogelijk (peer) feedback te geven en prestaties te beoordelen.
Filmpje van de site leerling2020 praktijkvoorbeeld van het werken met leerdoelen.
De taxonomie van Bloom

Bloom heeft zes verschillende denkniveaus.

Niveau 1 en 2: oppervlakkig leren, reproduceren

Hogere niveaus: intensief leren : kennis toepassen, analyseren en evalueren en nieuwe kennis creëren. Dit kan bereikt worden door kennis uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen.

Ik kan……….

Een leerdoel bestaat uit 3 componenten:
 • Inhoud
 • Gedrag
 • Didactiek
Inhoud

Welke kennis, vaardigheden of houding moet de leerling hebben?

Gedrag

Hoe kan een leerling laten zien dat hij de inhoud weet /kent?

Didactiek

Binnen welke context of situatie laat de leerling iets zien.

Ik kan:
1. inhoud2. gedrag3. didactiek
Ik kan:
mezelf voorstellendoor te praten in het Fransin een gesprek met een klasgenoot of docent
een tekst met als onderwerp vakantiesamenvatten in mijn eigen woordenin het schrift
Tips:

Een leerdoel maken/bedenken voor leerlingen is dus nog niet zo een twee drie gedaan. De belangrijkste ervaring die ik heb opgedaan is:

 • Gebruik niet teveel tekst.
 • Zorg dat de drie componenten: inhoud/gedrag/didactiek in het leerdoel zijn terug te vinden.
 • Gebruik niet teveel leerdoelen.
 • Zet maar 1 werkwoord in je leerdoel.
Wel gebruiken

noemen

schrijven

tekenen

aanwijzen

oplossen

uitvoeren

analyseren

selecteren

demonstreren

construeren

verklaren

onderscheid maken tussen

Vermijden

kennen

weten

begrijpen

inzien

inzicht hebben in

de betekenis kennen van

op de hoogte zijn van

Belangrijk

Denk na bij het vaststellen van leerdoelen wat een leerling echt moet kunnen of bereiken met het leren bij jouw vak. Wat zijn de algehele doelen, de grote ideeën?

Mocht je dat lastig vinden begin dan met het vaststellen van de leerdoelen en succescriteria per les of lessenserie. Na het vaststellen van de leerdoelen kunnen er activiteiten worden bij gezocht, die bijdragen aan het behalen van het leerdoel.