Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Leesvaardigheid

De ‘’10 gulden leesregels’’

 1. De tekst altijd een keer snel helemaal doorkijken, ter oriëntatie, zodat je weet waar je bepaalde informatie moet zoeken
 2. Plaatjes, koppen, titel, ondertitels zo efficiënt mogelijk gebruiken
 3. Stel altijd stuurvragen vooraf (om toegang tot tekst te krijgen)
 4. Begin altijd bij wat je al weet (dus nooit met de onbekende woorden)
 5. Bij onbekende woorden in ieder geval dóórlezen
 6. Train jezelf in lezen in meerdere rondes
 7. Ga woorden later pas opzoeken
 8. Kies leesopdrachten die passen bij ‘natuurlijke’ leesdoel tekst (globaal begrip hoofdzaken → informatieve / fictionele teksten; detailbegrip → functionele teksten)
 9. Werk indien mogelijk met een maatje samen en stel jezelf achteraf vragen over hoe jullie het proces aangepakt hebben, waarom/ waar iets gevonden, hoe volgende keer aanpakken etc.
 10. Meer makkelijkere teksten is beter dan 1 ‘op niveau’

Bron leesvaardigheid: Moderne Vreemde Talen in de Basisvorming; Herziene kerndoelen in de praktijk; Francis Staatsen

Leesstrategieën

Het is belangrijk om teksten te lezen die je leuk vindt en die leerlingen goed kunt begrijpen. Het heeft niet zoveel zin om leerlingen teksten te lezen die ver boven het niveau zijn en waarvan veel moet worden opgezocht in het woordenboek.

Als leerlingen toch een moeilijke tekst moeten lezen, leer ze dan om leesstrategieën te gebruiken. Er zijn drie hoofdgroepen van leesstrategieën:

1.      Voorspelvaardigheid
2.      Structureren
3.      Gebruik maken van ‘’redundantie’’

  Voorspelvaardigheid

 • koppensnellen. Dat wil zeggen snel een ingang vinden tot een tekst aan de hand van zogenaamde “uitstekende delen” (titel, ondertitels, tussenkopjes, illustraties)
 • verwachtingspatroon opbouwen over tekst inhoud m.b.v. in het oog springende delen van een tekst of snel opzoekbare informatie.
 • Vervolgens checken met de tekst of het verwachtingspatroon klopt.
 • Informatie gericht zoeken, ontbrekende informatie zoeken op basis van wat je al weet, eventueel raden.
 • optimaal gebruik maken van voorkennis.

Voorbeelden van voorspelvaardigheid:
– Wat weet je al van het onderwerp ?
– Wat voor soort tekst is het? Tekstsoorten herkennen en op vaste kenmerken afgaan (brief, horoscoop, advertentie)
– Gebruik maken van titel, plaatjes, kopjes, tussenkopjes.

Structureren

 • Leren opbouw van tekst te doorzien, als geheel, alineaopbouw, relaties tussen alinea’s, functie van ondertitels, illustraties en woorden die de opbouw  markeren.
 • Structuur- elementen op zinsniveau zoals leestekens herkennen en betekenis benutten.

Voorbeelden van structureren:
– eenvoudige structuur herkennen, bijv. chronologisch of opsomming, kopjes maken bij alinea’s

– delen van tekst in Nederlandse zin samenvatten, schematiseren, telegram van tekst maken door scheiden van hoofd- en bijzaken.

Redundantie

De betekenis van een woord staat vaak op meerdere plaatsen in een tekst.

 • Woordraadstrategieën leren gebruiken: gebruik maken van het globale begrip van een tekst en van de context van onbekende woorden
 • Leren dat soms uit de woordvorm de betekenis af is te leiden
 • Controleren of geraden betekenis in geheel tekst past
 • Illustratie kan redundant zijn
 • Vaak dezelfde informatie in verschillende alinea’s met verschillende woorden.

Bron leesvaardigheid: Moderne Vreemde Talen in de Basisvorming; Herziene kerndoelen in de praktijk; Francis Staatsen

Leeskilometers maken

Het lezen van veel teksten is heel erg belangrijk voor het begrip van een taal.

Lees gemakkelijke teksten!

 • het is beter om veel makkelijke teksten te lezen dan een paar moeilijke
 • zorg dat je 95% van de tekst begrijpt (een paar woorden niet begrijpen is niet erg)
 • lees zo vlot mogelijk door
 • maak er geen woordenboekoefening van

Door een tekst vlot door te lezen gebeurt er veel in je hersenen want je leert de taal in de context. Hierdoor leer je onbewust veel over de taal, en hoe je zinnen moet maken, je traint je taalgevoel.

Stappenplan lezen:

1. Geen woordenboek gebruiken om alles te lezen (= niet stoppen om woorden op te zoeken). Besteed alleen aandacht aan het verhaal!

2.Zie je een nieuw woord, probeer het te raden. Lukt dat niet? Gewoon door blijven lezen. Geniet van het verhaal!

3. Als na twee of drie bladzijden blijkt dat je het verhaal saai vindt of te moeilijk: pak dan een ander boek. Zorg dat lezen leuk is!

Bron: vrolijk&Frans

Nieuws en actualiteit

 1. Francetv Éducation: met iedere dag een vraag en een antwoord voor kinderen over de actualiteit (gratis)
 2. Le P’tit Libé :van de Franse kwaliteitskrant Libération voor kinderen van 7-12 jaar (gratis).

Deze teksten kun je inzetten:

 • aan het begin van de les als binnenkomer
 • aan het einde van de les als afsluiter
 • om woordenlijsten aan te leggen
 • om leerlingen zelf vragen bij te laten maken
 • om leesstrategieën te leren gebruiken

https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une

Op deze website vind je het laatste nieuws. Het is op het niveau van jongeren en wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. Het is praktisch om tekst die gelezen moet gaan worden te combineren met video.

Oefenen met Delf-examens

Wat is het examen DELF Junior Scolaire?

Het DELF Junior of Scolaire examen is een officieel examen van de Franse overheid, waarmee je een internationaal erkend diploma kunt halen (dat voor onbepaalde tijd geldig blijft). Het examen is aangepast aan jongeren: het is niet makkelijker dan het DELF-examen voor volwassenen, maar er worden wel andere thema’s behandeld. De teksten en geluidsfragmenten gaan dus niet over saaie onderwerpen, maar over zaken die passen bij waar jongeren van 12-17 jarige mee bezig zijn: school, vakantie, sport, uitgaan en meer

Niveaus

Er zijn 4 niveaus van het DELF Junior-examen: A1, A2, B1 en B2

Materiaal:

Websites:

delfdalf

ciep

boeken met digitaal lesmateriaal en antwoordenmodel.

Online te bestellen.

Oefenen met oude Cito examens

eindexamensite

examenblad

woots

Op de site van Woots kun je niet alleen luistertoetsen bekijken maar er staan in de bibliotheek ook oude examens van verschillende vakken die je digitaal kunt afnemen.

Boeken lezen

https://www.thecibookshop.com/nl/leesboekjes/frans/

Van veel boekjes is ook een luisterboek beschikbaar, en voor docenten is er een handige docentenhandleiding.

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/practicumeducatief/search/?search=lecture+d%C3%A9couverte

Niveau 1 : echte beginner

Niveau 2: brugklas (A1)

Hieronder een voorbeeld van een leesboekje dat geschikt is voor de brugklas.

https://www.intertaal.nl/webshop/serie/lire-et-s-entrainer/732