Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Cameragebruik

Voordelen van camera’s aan:

  • Leerlingen zijn in beeld, je ziet wat ze doen
  • Er is sprake van meer contact, interactie

Nadelen van camera’s aan:

  • Leerlingen kunnen elkaar afleiden
  • Leerlingen kunnen elkaar opnemen of foto’s van elkaar maken

Zorg ervoor dat je duidelijke regels met elkaar afspreekt. Veiligheid is belangrijk. Wil een leerling dit niet, ga dan altijd het gesprek aan. Waarom wil een leerling dit niet?

Maak de leerlingen bewust dat:

  • De regels van het antipest- en social media protocol van de school ook gelden tijdens de online lessen.
  • Het wettelijk verboden is om stiekem beledigende afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en medeleerlingen en deze te delen op openbare sociale media.
  • De school verwacht dat leerlingen en docenten ook in deze nieuwe situatie respectvol met elkaar omgaan.
  • De docent aangeeft of de camera de hele les aan moet of een gedeelte van de les.
  • Ze hun achtergrond kunnen vervagen.