Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Digitaal toetsen algemeen

Handige tips

 • Hussel de vragen.
 • Hussel de antwoorden.
 • Geef meer toepassingsvragen dan reproductievragen
 • Geef leerlingen niet teveel tijdsdruk, probeer een realistische inschatting te maken.
 • Heldere instructie richting leerlingen en ouders over hoe de toetsen worden afgenomen.
 • Inzet van een examenbrowser.

Regels voor leerlingen

 • je bent alleen in de ruimte
 • je zet je camera aan
 • je hebt geen mobiele telefoon in de buurt
 • je praat niet hardop, eventuele vragen stel je in de chat

Afwegingen

Wat is het doel van digitaal toetsen?

 • wil je weten wat de leerling kan of niet kan?
 • wil je de leerlingen motiveren?
 • wil je weten waar de leerling staat in het leerproces?
 • wil je de leerstof herhalen?

Wat voor toetsmogelijkheden heb je op afstand?

 • verslag maken
 • portfolio maken
 • kennistoets
 • quiz
 • openboektoets
 • mondeling / filmpje maken
 • presentatie geven

Inzicht

Door te toetsen krijg je inzicht in het functioneren van de leerling. Op basis van dit inzicht kun je feedback geven (formatief toetsen) of je kunt een beslissing nemen (summatief toetsen). Belangrijke begrippen zijn: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Het maakt niet om wat voor manier je toetst het moet een duidelijk doel hebben.

Interessante artikelen

16-17-now20_krant_najaar_2020_cvte_cito_laks.pdf

Werkgroep Digitaal toetsen op afstand – Versnellingsplan.nl