Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Samenwerkingsbord in Nearpod

Afgelopen periode is er hard gewerkt bij Nearpod en zijn er een aantal verbeteringen aangebracht bij het samenwerkingsbord. Op het samenwerkingsbord kun je leerlingen laten reageren op verschillende manieren. Leerlingen kunnen elkaars reacties lezen en zo hou je de leerlingen actief bij de les en heb je genoeg input om leerlingen feedback te geven. Het is heel eenvoudig om als docent een opdracht aan te maken. Je kunt een simpele instructie geven door een regel tekst in te voeren maar als je wilt kun je ook een filmpje maken waarin je de opdracht wat uitgebreider uitlegt. Er zijn verschillende achtergronden en thema’s te kiezen voor de samenwerkingsborden binnen Nearpod.

Leerlingen kunnen reageren met:

  • afbeelding / gif
  • geluidsopname
  • getypte tekst
  • filmpje

Zoals je op het bovenste plaatje kunt zien, kan de docent boven aan het bord ook de instructie op verschillende manieren geven.

Voordelen van het gebruik van het samenwerkingsbord:

  • leren wordt zichtbaar
  • iedereen is betrokken
  • activerende werking
  • ruimte voor feedback
  • inzicht in het denkproces
  • gestructureerd


, , , , , , , , , ,