Flexibel en creatief

Vergroot je digitale vaardigheid

online of op locatie

Neem contact met ons op

Formatief handelen

Toets als leermiddel en docent als thermometer

 • formatief toetsen
 • summatief toetsen

Verschil formatief en summatief

summatief

centraal eindexamen , toetsweken , cito-toetsen –> meten het niveau van de vaardigheden op een bepaald moment gericht op het uitstromen kun je het wel of niet?

formatief

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen.

(Black & William, 2008)

Het doel van formatief toetsen is leerlingen zelfregulerende vaardigheden aan te leren die een stabiele motivatie voor de leertaken creëren, leerresultaten verbeteren en een intrinsieke motivatie creëren voor een leven lang leren.

(Clark, 2012)

Formatief is een containerbegrip:

 • leerdoelen
 • didactisch handelen (leeractiviteiten)
 • beslissingen

Er wordt tegenwoordig steeds vaker gesproken over formatief handelen omdat het over het totale proces gaat en niet alleen over toetsen.

Waar sta je nu en wat heb je nodig?

Kwaliteitscriteria

Er zijn verschillende mogelijkheden om de leerstof te toetsen, maar het allerbelangrijkste is de vraag of je toets aan de kwaliteitscriteria voldoet.

 • validiteit (toets je wat je wilt toetsen, de eindtermen)
 • betrouwbaarheid (duidelijke correctiecriteria)
 • bruikbaarheid
 • objectiviteit (de docent heeft geen invloed op de hoogte van het cijfer)
 • consequenties (rekening houden met de positieve en negatieve gevolgen die de toets op het onderwijs kan hebben)
 • motiveerbaarheid
 • transparantie (de inhoud van de toets en de resultaten zijn duidelijk en begrijpelijk voor de leerlingen)
 • feedback (geef de leerling persoonlijke feedback over de sterke punten en de verbeterpunten)
 • ondersteuning (leerling krijgt antwoord op inhoudelijke vragen)
 • formulering (teksten zijn zorgvuldig geformuleerd)
 • realiseerbaarheid (de doelen en criteria zijn haalbaar voor de leerling)

Bron: Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, Van Schilt-Mol (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant, Antwerpen-Apeldoorn.

Podcast: dit gaat van jullie eigen tijd af – Academy4learning

Formatief evalueren/ Formatief handelen

Fase 1 Feedup

Waar moet ik naar toe?

 • eindtermen /beoordelingscriteria
 • helder, uitdagend en haalbaar

Fase 2 Feedback

Waar sta ik nu?

 • Huidige toetsprestatie bespreken
 • Wat ging er goed? Wat nog niet zo goed?

Fase 3 Feedforward

Hoe gaan we nu verder?

 • Vooruit kijken
 • Wat kan de leerling verbeteren?
 • Wat kun jij als docent hieraan doen?

Succescriteria

 1. positief kritisch en op de taak gericht
 2. koppeling aan de leerdoelen
 3. inzicht in goed/fout
 4. concrete suggesties voor verbetering

Digitaal toetsen

Met digitaal toetsen wordt evalueren een stuk makkelijker. Het scheelt ook nog vaak een heleboel nakijkwerk.

KTI- taxonomie

Kennis: reproduceren van feiten, herinneren: jaartallen, woordjes, definities weten

Toepassen: in de praktijk brengen van kennis, de leerling legt het uit. Het gaat om kunnen en doen, uitleggen uitvoeren en berekenen

Inzicht: verschillende aspecten met elkaar combineren, analyseren, evalueren en creëren