Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Leerdoelen maken

De afgelopen periode heb ik vooral mijn energie in het online lesgegeven gestoken. Nu wordt het toch zo langzamerhand tijd om weer verder te kijken. In het nieuwe schooljaar gaan wij een aantal dingen anders aanpakken. Zo gaan we werken met langere lessen en met studiewijzers. Nu deden we dat natuurlijk al wel een tijd, maar nog niet zo gestructureerd en georganiseerd als nu het plan is. We gaan studieplanners maken aan de hand van leerdoelen.

Dat klonk eigenlijk best gemakkelijk, want uiteraard hadden onze lessen al altijd een doel. Maar het opschrijven en helder formuleren hiervan, dat werd nog een hele klus. Ik ben begonnen met de studiewijzer van de brugklas. Wij werken daar sindskort in de nieuwe editie van onze lesmethode en deze leerdoelen zouden dus nog een lange periode mee moeten kunnen.

In de methode die wij gebruiken (Grandes Lignes 6e editie), staan de leerdoelen per hoofdstuk gegeven. Een makkie dus. Helaas. Toen we ons meer in de stof gingen verdiepen liepen we tegen de formulering van de leerdoelen aan. Een voorbeeld:

Ten eerste vind ik dit veel te veel tekst om in een studiewijzer te zetten. Leerlingen willen snel weten wat ze moeten leren en hoe ze dit moeten aanpakken.

Een leerdoel bestaat uit 3 componenten:

  • Inhoud
  • Gedrag
  • Didactiek
Inhoud

Welke kennis, vaardigheden of houding moet de leerling hebben?

– gesprek kunnen begrijpen/ woorden kennen die te maken hebben met kennismaken en vakantie/plaatjes kunnen gebruiken bij het lezen en het luisteren/weten hoe je snel Franse woorden kunt onthouden.

Gedrag

Hoe kan een leerling laten zien dat hij de inhoud weet /kent? Vermijd woorden als: weten,leren,kennen, snappen of begrijpen, want die zijn niet meetbaar.

Aan het eind van deze paragraaf kun je een gesprek tussen twee jongeren op vakantie begrijpen, ken je woorden die te maken hebben met kennismaken en vakantie, weet je dat je plaatjes kunt gebruiken bij het lezen en luisteren en weet je hoe je snel en makkelijk Franse woorden kunt onthouden.

Didactiek

Binnen welke context of situatie laat de leerling iets zien.

Aanpassing van het leerdoel uit het boek:

Voorbeeld:

De leerling kan:
1. inhoud2. gedrag3. didactiek
Ik kan:
informatie over mezelf, naam, woonplaats, leeftijd en telefoonnummervertellenin een gesprek met een klasgenoot of docent
een tekst met als onderwerp vakantiesamenvatten in eigen woordenin het schrift
Tips:

Een leerdoel maken/bedenken voor leerlingen is dus nog niet zo een twee drie gedaan. De belangrijkste ervaring die ik heb opgedaan is:

  • Gebruik niet teveel tekst.
  • Zorg dat de drie componenten: inhoud/gedrag/didactiek in het leerdoel zijn terug te vinden.
  • Zet maar 1 werkwoord in je leerdoel.

Wil je meer lezen over leerdoelen kijk dan hier., , ,