Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

korte verhaaltjes

Leerlingen leren een nieuwe taal het snelst door veel leeskilometers te maken op een niveau dat niet al te ver boven hun macht ligt. Op de website http://www.lingua.com kun je in verschillende talen korte artikelen lezen over verschillende alledaagse onderwerpen.

Bij de tekst staan een aantal meerkeuzevragen om het begrip te checken. Je kunt deze online maken waarbij je meteen feedback krijgt of je kunt ze in een pdf downloaden en ze bijvoorbeeld laten maken in:

  • OneNote klasnotitiebook
  • Microsoft Teams opdrachten

De verhaaltjes zijn ingedeeld volgens de ERK-niveaus.

Behalve korte verhaaltjes kun je ook luisteroefeningen en dictees maken, er is ook een optie om woorden te leren maar die gaat van de vreemde taal naar het Engels.