Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Teams privékanalen

Algemeen

 • 250 deelnemers per privé kanaal
 • 30 privé kanalen per team
 • Standaard staat privé kanalen aan voor je hele organisatie
 • Minimaal 1 eigenaar per privé kanaal
 • Herkenbaar aan het slotje achter de kanaalnaam

Tijdens de les

 • leerlingen kunnen nadat ze instructie in de grote groep hebben gevolgd in een kleiner groepje brainstormen of aan een opdracht werken
 • leerlingen hebben alleen toegang tot het privékanaal waar ze aan toegevoegd zijn, ze kunnen dus niet bij andere groepjes komen
 • de docent kan dit wel omdat hij de eigenaar is van de privékanalen
 • tijdens de vergadering kan de docent naar 3 verschillende privékanalen om mee te vergaderen zonder de hoofdvergadering af te sluiten
 • in totaal kun je vier vergaderingen actief hebben

Stappenplan aanmaken van een privékanaal

 1. Ga naar het team van de Klas en klik op de drie puntjes voor meer opties. Klik op Kanaal toevoegen.
 2. Je komt in het volgende scherm. Zet de instelling op privé. Hierdoor kun je een bepaalde groep creëren die in dit kanaal kan werken en vergaderen.
 3. Geef het kanaal een naam: bijvoorbeeld Groep A

4. Hierna kun je leden toevoegen aan het kanaal. Zit iemand niet in het Team dan kun je hem ook niet toevoegen aan een privékanaal.

5.Het is handig om een duidelijk tijdstip af te spreken wanneer iedereen weer bij de centrale vergadering is zodat je het geleerde in de groepjes kunt terugkoppelen en zodat je de les centraal kunt afsluiten.

6. Privékanalen hebben hun eigen instellingenmenu waar je machtigingen en vermeldingen kunt instellen.

Aandachtspunten

Je mag per team totaal 30 privékanalen aanmaken. De kanalen die je verwijderd blijven 30 dagen in het archief en tellen mee bij het aantal van 30. Het kan zijn dat Teams hierdoor ook aangeeft dat je al een Team hebt met een bepaalde naam terwijl je dit gewist hebt.

Binnenkort in Teams: Breakoutrooms