Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Hybride lesgeven

Communicatie, flexibiliteit en autonomie zijn succesfactoren van afstandsleren

Hoe hou je alle leerlingen bij de hybride les?

Zorg voor een goede voorbereiding, hierdoor hou je overzicht en rust.

Werk vanuit een leerdoel en ga dan kijken welke activiteiten en tools geschikt zijn om tijdens de les te gebruiken.

Vraag je leerlingen of collega’s om feedback. Wat werkt wel goed en wat werkt er nog niet goed genoeg?

Bij hybride lesgeven is er sprake van een zeer ingewikkelde situatie voor de docent.

De docent geeft zowel les aan een groep op school in een klassensituatie als aan een aantal leerlingen die thuis zitten.

Dat is een behoorlijke uitdaging die vraagt om de nodige voorbereiding. Niet alleen op het gebied van een goede lesplanning maar ook op het gebied van materiaal en tijdsplanning.

Om chaos te voorkomen is het belangrijk dat je van tevoren bedenkt wie je wanneer aandacht kunt geven en hoe je allebei de groepen actief kunt betrekken bij de les. Zie ook www.apprendre.nl/teams breakout rooms. Hier staat niet alleen informatie over hoe je een breakout-room maakt maar ook een aantal werkvormen die zeer geschikt zijn tijdens het hybride lesgeven.

Lesopbouw bij hybride lesgeven:

 • begin van de les – contact maken met alle leerlingen.
 • lesplanning – wat gaan we doen? Wat is daarvoor nodig?
 • voorkennis activeren – exitticket, mentimeter, forms (beide groepen betrekken)
 • instructie geven – scherm delen/ ppt delen/ Whiteboard app
 • kennis verwerken – individueel of in groepjes, laat evt een opdracht inleveren via Teams
 • terugkoppeling/ feedback – controlevragen stellen, peerfeedback
 • kennis toetsen (optie) – exitticket, forms
 • afsluiting, huiswerk opgeven – sluit je les met beide groepen af

Kies een vaste lesstructuur

Kies een vaste opbouw voor elke les en blijf daar mee oefenen als je de juiste mix voor je les hebt gevonden ga er dan op variëren maar hou de veranderingen steeds klein.

Je wilt dat de leerling jouw les van begin tot eind volgt. Dan is het belangrijk om regelmatig te controleren of dit ook zo is. Dit kun je doen door vragen te stellen maar ook door opdrachten in te laten leveren, of door een leerling te volgen via de methodesite. Je kunt ze ook laten samenwerken voor een huiswerkopdracht en pas aan het einde van de les aangeven met wie ze moeten samenwerken.

Docenten verschillen van elkaar, maar leerlingen ook. Wat in de ene klas heel goed loopt gaat stroef in een andere klas. Probeer te kijken welke didactische principes je kunt inzetten om je leerdoelen te bereiken.

Geef iedere les aan wat je gaat doen en waar leerlingen informatie kunnen vinden. Zorg voor een goede structuur. Als een leerling even de verbinding kwijt is moet hij weten waar hij naartoe moet om weer aan te sluiten bij de les. Je kunt hier bijvoorbeeld de aankondiging in Microsoft Teams voor gebruiken of een site als classroomscreen.

Zorg ervoor dat de regels en verwachtingen duidelijk zijn. Wil je bijvoorbeeld dat de camera’s uit zijn als jij uitleg geeft regel dit en geef het aan bij de leerlingen. Hetzelfde geldt voor het maken van afspraken rondom klassikale momenten. Wanneer wil je dat de leerlingen stoppen met het maken van opdrachten? Geef ook dit op tijd aan.

Voorbeeld van een lesplanning voor een hybride les van 80 minuten Frans

De mogelijkheden die er zijn om hybride les te geven:

Leerlingen op schoolLeerlingen thuis
Teams met koptelefoonTeams
Teams les wordt opgenomenTeams
Geen Teams alleen boeken /leeringen kijken mee op beamer/bordTeams
Klassikale les van docent ADitigale les van docent B –> ondersteunt de les van docent A d.m.v vragen of chat
Klassikale lesVolgen les via Elo / studiewijzer

Let op beeld en geluid

Gebruik een microfoon om beter verstaanbaar te zijn voor de leerlingen die online werken. Deel je beeldscherm/presentatie of digibord van tevoren. Het is voor leerlingen niet te doen om een les te volgen waarvan ze niets zien en waarvan ze maar de helft verstaan. De leerlingen verstaan alleen wat de docent in de microfoon zegt en niet wat klasgenoten zeggen. Hoe meer input je kunt geven aan de leerlingen thuis hoe beter zij de les kunnen volgen.

Delen van het scherm in Teams en gebruiken maken van een digitaal Whiteboard

Het delen van je scherm via Teams geeft de mogelijkheid om informatie te delen met de leerlingen thuis en de leerlingen op school. Het is mogelijk om een Whiteboard als tabblad in te voegen in Teams zodat leerlingen daar ook evt samen kunnen werken. Een les is veel beter te volgen tijdens een hybride-les als alle leerlingen ook beeld hebben. Zorg dat de leerlingen thuis niet alleen maar naar een zwart scherm zitten te kijken. Het bieden van visuele ondersteuning voorkomt vragen en onrust. Een ander lastig punt is dat vragen die in de les gesteld worden door leerlingen die in het lokaal zitten vaak niet verstaan worden door de leerlingen die via de computer thuis meeluisteren. Als er veel vragen zijn of als er belangrijke vragen zijn kun je dit oplossen door de vraag te herhalen of door aan een leerling in de klas te vragen of hij de vragen die gesteld worden in de vergaderchat te typen. Wil je hier meer over lezen kijk dan ook bij Microsoft Whiteboard.

Vragen die je als team kunt stellen voordat je hybride gaat lesgeven

 • Richt je de les op de leerlingen in het lokaal of op de leerlingen thuis?
 • Hoe ga je om met vragen? Hoe en wanneer mogen deze gesteld worden?
 • Hoe zorg je dat de les op het gebied van geluid te volgen is voor alle leerlingen?
 • Welke onderdelen van je les kun je vooraf met leerlingen delen in bijvoorbeeld Class Notebook of in de map lesmateriaal van Teams?
 • Hoe ga je om met kritische ouders?
 • Hoe ga je om met leerlingen die constant technische problemen (laptop/wifi) hebben?
 • Zijn er mogelijkheden tot intervisie voor collega’s?
 • Hoe ga je om met ordeverstoring? Hoe kun je ouders hierbij betrekking? Wanneer schakel je de schoolleiding of coördinator in?
 • Is er scholing op het gebied van ICT nodig?