Flexibel en creatief

Vergroot je digitale vaardigheid

online of op locatie

Neem contact met ons op

Hybride lesgeven

Communicatie, flexibiliteit en autonomie zijn succesfactoren van afstandsleren

Hybride onderwijs is een combinatie van online onderwijs en leerlingen die in de klas de les volgen. Je moet dus een combinatie maken van verschillende technieken.

Lesopbouw bij hybride lesgeven:

 • begin van de les – contact maken met de leerlingen thuis en met de leerlingen in de klas
 • lesplanning – wat gaan we doen? Wat is daarvoor nodig?
 • voorkennis activeren – exitticket, mentimeter, forms (beide groepen betrekken)
 • instructie geven – scherm delen/ ppt delen/ Whiteboard app
 • kennis verwerken – individueel of in groepjes, laat evt een opdracht inleveren via Teams
 • terugkoppeling/ feedback – contact maken met leerlingen thuis en leerlingen in de klas, peerfeedback
 • kennis toetsen (optie) – exitticket, forms
 • afsluiting, huiswerk opgeven – sluit je les met beide groepen af

Hoe hou je alle leerlingen bij de les?

Zorg voor een goede voorbereiding, hierdoor hou je overzicht en rust.

Werk vanuit een leerdoel en ga dan kijken welke activiteiten en tools geschikt zijn om tijdens de les te gebruiken.

Vraag je leerlingen of collega’s om feedback. Wat werkt wel goed en wat werkt er nog niet goed genoeg?

Kies een vaste lesstructuur

Kies een vaste opbouw voor elke les en blijf daar mee oefenen als je de juiste mix voor je les hebt gevonden ga er dan op variëren maar hou de veranderingen steeds klein.

Je wilt dat de leerling jouw les van begin tot eind volgt. Dan is het belangrijk om regelmatig te controleren of dit ook zo is. Dit kun je doen door vragen te stellen maar ook door opdrachten in te laten leveren, of door een leerling te volgen via de methodesite. Je kunt ze ook laten samenwerken voor een huiswerkopdracht en pas aan het einde van de les aangeven met wie ze moeten samenwerken.

Docenten verschillen van elkaar, maar leerlingen ook. Wat in de ene klas heel goed loopt gaat stroef in een andere klas. Probeer te kijken welke didactische principes je kunt inzetten om je leerdoelen te bereiken.

Geef iedere les aan wat je gaat doen en waar leerlingen informatie kunnen vinden. Zorg voor een goede structuur. Als een leerling even de verbinding kwijt is moet hij weten waar hij naartoe moet om weer aan te sluiten bij de les. Je kunt hier bijvoorbeeld de aankondiging in Microsoft Teams voor gebruiken of een site als classroomscreen.

Zorg ervoor dat de regels en verwachtingen duidelijk zijn. Wil je bijvoorbeeld dat de camera’s uit zijn als jij uitleg geeft regel dit en geef het aan bij de leerlingen. Hetzelfde geldt voor het maken van afspraken rondom klassikale momenten. Wanneer wil je dat de leerlingen stoppen met het maken van opdrachten? Geef ook dit op tijd aan.

De mogelijkheden die er zijn om les te geven:

Leerlingen op schoolLeerlingen thuis
Teams met koptelefoonTeams
Teams les wordt opgenomenTeams
Geen Teams alleen boeken /leeringen kijken mee op beamer/bordTeams
Klassikale les van docent ADitigale les van docent B –> ondersteunt de les van docent A d.m.v vragen of chat
Klassikale lesVolgen les via Elo / studiewijzer

Let op beeld en geluid

 • Als je als docent uit de buurt van de laptop gaat kunnen de leerlingen thuis je niet horen.
 • Het is fijn als je de leerlingen in het lokaal in beeld kan brengen of het bord waar je op schrijft
 • Leerlingen die in het lokaal zitten moeten verstaanbaar zijn voor de leerlingen thuis, dit kan alleen als zij ook in Teams werken of als er versterking in het lokaal is

De fasen van een digitale les:

Fase 1: iedereen actief betrekken (leerlingen thuis en in de klas)

Incheck-moment, interactief, starten met een quiz, boardingpass,voorkennis activeren, aanwezigheid controleren (evt aanwezigheidslijst Teams exporteren)

Fase 2: korte instructie (leerlingen thuis en in de klas) gericht op het leerdoel

Benoem het leerdoel en geef korte duidelijke uitleg (max 6 min)

Neem dit onderdeel op zodat leerlingen het kunnen terugkijken

Gebruik een exitticket of stel controlevragen aan de leerlingen

De ideale duur van een instructie is maximaal 6 minuten.

Fase 3: verwerking in duo’s of grotere groepjes

Verwerkingsopdracht (max 15 min), uitwerken van opgave, actief de stof verwerken, klein en afgebakend, evt in Breakout rooms werken. Spreek tijd af wanneer ze weer in de les moeten zijn. Laat leerlingen iets presenteren en een eindopdracht inleveren. Laat leerlingen elkaar feedback geven.

Het is belangrijk dat de volgende onderdelen voor leerlingen duidelijk zijn:

 • Hoe weet ik wat ik moet doen?
 • Waar/wanneer/hoe kan ik hulp krijgen? 
 • Hoe weet ik wat ik kan/moet verbeteren?

Fase 4: huiswerk

Het is lastig voor leerlingen om vragen te stellen, dus wees duidelijk. Verwerking in groepjes, eventueel individueel. Doelgerichte opdrachten. Laat weten waar het huiswerk te vinden is. Verzamel de uitwerkingen online.

Fase 5: afsluiting vragen/afspraken

Huiswerkgroepjes bekend maken , exitticket doen, duidelijke afspraken maken, individuele begeleiding inplannen, nogmaals aanwezigheid controleren.

Alle fases duren 6 minuten behalve Fase 3 die duurt 15 minuten