Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Mentor online

 • online coachen
 • werken aan groepsvorming
 • studievaardigheden online aanbieden
 • werkvormen voor positieve groepsvorming
 • terug op school na de Lock down

Contact houden

Online spreekuur

Vragenlijst voor leerlingen. Maak een inventarisatie over hoe het met leerlingen gaat. Dit kan via Forms of via exitticket.nl. Aan de hand van de antwoorden kun je dan weer een gesprekje houden. Zorg ook dat er een mogelijkheid voor leerlingen is om initiatief te nemen voor contact door het inplannen van een online-spreekuur. Dit kan bijvoorbeeld met de app bookings.com. Je kunt leerlingen gemakkelijk laten inteken op de momenten dat jij beschikbaar bent.

Neem contact met ouders op bij signalen dat de leerling afwezig is of niet meedoet met de lessen. Stem goed af wie contact opneemt en wanneer er notities van het gesprek in het leerlingvolgsysteem moeten komen.

Persoonlijk contact met de leerling

Vragen die je zou kunnen stellen tijdens een mentorgesprekje zijn:

Hoe gaat het met jou?

Hoe is het met je familie?

Hoe is de sfeer in huis?

Mis je school?

Wat mis je dan vooral?

Wanneer mis je school het minst?

Wat maakt dat je school dan het minste mist?

Gebruik schaalvragen, laat de leerling een cijfer geven en dit cijfer toelichten. Waarom kiest de leerling niet voor een lager cijfer? Wat is er nodig om een stapje verder te komen? Geef leerlingen voldoende denktijd om een vraag te beantwoorden. Ga desnoods even uit beeld om bijvoorbeeld iets te drinken zodat de leerling echt de tijd heeft om over het antwoord na te denken. Vul het antwoord niet in voor de leerling. Bedenk voordat je in gesprek gaat een helder doel en sluit het gesprek af door een terugblik op de gemaakte afspraken. Vraag de leerling ook hoe hij het gesprek heeft ervaren.

Formulier met soortgelijke vragen

Bron: Kees Van Overveld. Zie ook het boek: SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis

Persoonlijk contact met ouders

Serieuze problemen

Het kan zijn dat een leerling serieus in de problemen zit heeft behoefte aan oprechte vragen, erkenning en waardering. Geef dit dan zo goed als dit mogelijk is! Bij serieuze problemen kan het zijn dat er nog meer nodig is aan begeleiding: een maatje, een zorgcoördinator van school, of zelfs opvang op school… Schakel op school de juiste contactpersoon hiervoor in. Neem bijvoorbeeld contact op met iemand van het zorgteam.

Mentorles

Er zijn een aantal uitgeverijen die mentorlessen aanbieden die geschikt zijn om online te geven.

Bespreken van problemen of het gebied van het volgen van de o

nlinelesvorming. Gebruik hier een online-mentoruur voor in of spreek een bepaald moment af waar je hier met de klas op kunt terugkomen. Laat ze elkaar tips geven en op weg helpen.

Hou contact met je mentorleerlingen. Probeer met iedere leerling persoonlijk contact te hebben als je op afstand lesgeeft.

Studievaardigheden (kant en klare mentorlessen)

Via lessonup kun je op dit moment gratis inloggen bij Remind mentorlessen Remindlearning Een aanrader. Zeer complete lessen met interessante filmpjes en thema’s die voor iedere leerlingen bruikbaar zijn.

Digitale mentorlessen over leren

Help leerlingen om te experimenteren met leren en te ontdekken hoe zelfstandig leren voor hen het beste werkt! Tot 18 januari kan iedereen kosteloos gebruik maken van het programma.

werkvormen voor positieve groepsvorming

Duidelijke regels en afspraken met elkaar maken

 • laat de leerlingen elkaar een kaartje sturen
 • laat de leerlingen een opdracht doen in de breakout room
 • laat de leerlingen coöperatief leren (denken delen uitwisselen, jigsaw)
 • laat de leerlingen iets persoonlijks vertellen over hun gekozen achtergrond, hun huisdier, een voorwerp
 • speel een icebreaker of energizer
 • laat leerlingen zelf een opdracht voor het goede doel bedenken die ze met elkaar vanuit huis kunnen doen
 • bekijk meer vormen op: https://oabdekkers.nl/2019/02/05/positieve-groepsvorming-werkvormen/

Terug naar school na de lockdown

De meeste scholen zullen in ieder geval een aantal mentorlessen geven op school. Zet tijdens deze lessen vooral in op contact hebben met elkaar. Wissel ervaringen uit en maak met elkaar een plan voor de komende tijd. Hieronder zie je 2 voorbeelden van lessen die je kunt gebruiken.