Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Studiedag

Organiseer je binnenkort een studiedag over het gebruik van ICT in de klas, neem dan contact op. Wij zijn in staat om een programma op maat te leveren. Het kan gaan om het geven van een presentatie of om het geven van workshops aan het hele team. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Microsoft 365 (Microsoft Whiteboard/OneNote/Teams/Forms/Sway)
  • Online-tools
  • Differentiatie en ICT
  • Flipping the classroom
  • 21st century skills
  • Formatief evalueren en digitaal toetsen