Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Grammatica en werkwoorden

Ondersteunende vaardigheden om de vaardigheden beter uit te kunnen voeren.

Grammatica moet vooral betekenisvol zijn, de leerling moet weten wat hij er aan heeft.

Als je de regels van een taal kent snap je ook beter hoe zinnen in elkaar zitten en zal het ook gemakkelijker zijn om die zinnen en variaties daarop te maken.