Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Quiz & leren

Als het gaat om stof leren en onthouden is het belangrijk dat je op zoek gaat naar de leerstijl die bij jou past. Voor de een is dat leren uit een boek, of de woorden hardop uitspreken, voor de ander is dat het maken van een mindmap of samenvatting.

Op het gebied van ICT zijn er veel programma’s die het onthouden en leren vergemakkelijken. Het gaat dan met name om het in kleinere eenheden aanleren van stof, visualiseren en herhalen. Op deze pagina vind je de omschrijving van de tools en hoe je ze kunt inzetten tijdens de les. Niet alle tools zijn gratis.