Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Updates Teams,hybride lesgeven, multitasken

We kunnen meer dan we denken….

Het zijn roerige tjden in het onderwijs. Er zijn veel veranderingen om ons heen. Om een voorbeeld te geven: afgelopen vrijdag had ik 3 gewone lessen, 1 les waarbij een collega vanuit huis les gaf en ik bij de klas zat en moest ik zelf via Teams lesgeven aan een klas die vanwege teveel besmettingen thuis zat.

Daar zit je dan in je lokaal in een lege klas. Steeds maar weer schakelen en zo meebewegen dat iedereen toch wat van de lesstof meekrijgt. Of het genoeg is? Ik weet het niet. Dat zal echt pas over langere tijd blijken.

Het is vermoeiend maar we doen het wel. Ik heb het soms echt te doen met onze leerlingen. Hoe ervaren zij deze periode? Soms lukt het ze niet om alle nodige informatie te krijgen die ze nodig hebben voor hun leerproces. Soms ben ik zo druk met het kijken naar mijzelf dat ik vergeet om een goede planner te maken of om mijn uitleg te differentiëren. Gelukkig kan ik altijd terugvallen op Teams. Het zo fijn om een centrale plek te hebben waar leerlingen hun vragen kunnen stellen en waar ik mijn presentaties en documenten kan opslaan. De afgelopen maanden is Teams weer flink veranderd en er zijn zeker een aantal updates die ik graag inzet bij mijn lessen.

  • lobby
  • deelnemers niet toestaan het dempen op te heffen
  • mij in de schijnwerper plaatsen (de video markeren voor iedereen die aanwezig is in de vergadering)
  • machtigingen beheren
  • pinnen van mensen die ik graag in beeld wil hebben tijdens een vergadering

Op de school waar ik werk hebben zowel leerlingen als docenten laptops en chromebooks tot hun beschikking. En zelfs dan is het nog regelmatig best lastig omdat we gewoon zoveel tegelijk moeten doen. Ik ga de komende tijd weer eens kritisch kijken naar mijn lesvoorbereidingen en dan ga ik met name letten op de interactieve rol van leerlingen. Ik merk dat ik dat een van de ingewikkeldste dingen vind bij het hybride-lesgeven. De leerlingen die voor mij zitten in de klas vragen toch vaak meer aandacht en tijd dan de online-leerlingen. Ik probeer vaak in ieder geval iedere les 1 opdracht te geven waarbij allebei de groepen samenwerken. Het blijft een hele uitdaging.

Hieronder volgen nog even in het kort de belangrijkste updates van Microsoft Teams:

1. Meer mensen tegelijkertijd in beeld

Wat begon met vier personen werd al snel negen. Straks kun je niet alleen maximaal 42 personen zien, maar ook nog in een ‘Together mode’ waarbij het lijkt alsof je in een auditorium zit. Microsoft heeft onderzoek gedaan naar effectieve online vergaderingen en deze nieuwste functie zou prettiger moeten zijn voor onze beleving van online vergaderen. Ook worden chats en reacties (zoals likes, hartjes en emoji) getoond in het scherm (zonder dat je een chat-scherm ernaast open hoeft te hebben), zodat het meer interactief wordt.

2. Aanwezigheidsrapport downloaden na de les

Handig! Je kunt straks het aanwezigheidsrapport van de les downloaden nadat je de les hebt afgesloten. Nu moest je dat nog doen (en onthouden) voordat je de les stopte, maar op veler verzoek is dat straks ook mogelijk nadat je de les al hebt beëindigt. Alleen als organisator van de les kun je dat doen in het kanaal waar de les georganiseerd was.

3. Microsoft Whiteboard wordt sneller tijdens de les

Een Whiteboard gebruiken tijdens de les of vergadering kon natuurlijk al met Microsoft Whiteboard via het ‘deel menu’. Echter, het was niet super snel. Straks wel! Ook krijg je wat meer opties zoals post-it notes en kun je gewoon typen in het Whiteboard. Daarnaast wordt het mogelijk om als docent het Whiteboard op ‘alleen lezen’ te zetten, zodat studenten niet dwars door je uitleg heen gaan tekenen.

4. Meer mensen toelaten tot de les

Waar er eerst maximaal 250 personen konden meedoen aan een Teams vergadering, kunnen er nu 300 personen meedoen. Aan het eind van dit kalenderjaar moeten dat zelfs maximaal 1000 personen zijn. En er komt een optie waarmee je een ‘alleen kijken’ Teams vergadering kunt organiseren voor maximaal 20.000 personen. Handig als je in één keer al je studenten wilt kunnen toespreken bijvoorbeeld (zonder een Live Event te gebruiken).

5. Break-out rooms

En Teams staat nooit stil, zo wachten we vol ongeduld op de uitrol van de breakoutrooms. Ik heb hier alvast een stukje over geschreven op de website, dus als je nieuwsgierig bent…..In het najaar wordt het mogelijk om studenten op te splitsen tijdens een online les in zogenaamde ‘break-out rooms’ (werken in kleinere groepen). Je kunt dan als docent aangeven hoeveel groepen je wilt maken, studenten er (willekeurig) aan koppelen, studenten ‘verhuizen’ tussen de verschillende groepen, berichten sturen naar de verschillende groepen en iedereen weer ‘terug halen’ naar de reguliere les. Microsoft meld dat deze functie beschikbaar zal komen in ‘ad-hoc’ vergaderingen en geplande vergaderingen, maar niet in kanaal-vergaderingen. Op het Friesland College gaan we het vanaf volgende week testen, houd deze blog dus in de gaten voor meer informatie hierover.

6. Spreekrechten instellen

Je kunt straks alle studenten dempen en de mogelijkheid om te spreken ontnemen. Vergelijk het met een microfoon om mee te praten tijdens een vergadering. Je kunt straks als docent de microfoon bij iedereen ‘wegnemen’ aan het begin van de vergadering. Daarna kun je studenten individueel de microfoon geven (die nog niet aan staat). De student dient dan zelf nog de microfoon aan te zetten. Hiermee voorkom je dat studenten zichzelf niet meer dempen en door je les heen praten.

7. Opdrachten over alle klassen heen

Tijdens het voorjaar heeft Microsoft een aantal aanpassingen gedaan om Teams goed te blijven draaien. Zo kon je via de ‘Opdrachten’ knop aan de zijkant niet meer alle opdrachten zien over alle Teams heen. Gelukkig kan dat straks wel weer, voor zowel docenten als studenten.

8. Blind nakijken en opdracht instellingen bewerken

Docenten hebben straks de mogelijkheid bij het nakijken van ingeleverd werk om de namen van studenten te verbergen en de volgorde van het ingeleverde werk willekeurig te maken. Zo kun je eventuele vooroordelen en afwegingen die daarmee samenkomen voorkomen.

Daarnaast kunnen docenten straks instellingen voor al hun opdrachten bewerken. Zoals een standaard inlevertijd, of nieuwe studenten standaard ‘oude’ opdrachten moeten krijgen, waar de opdracht notificaties gepost moeten worden (in kanaal Algemeen, of in een ander kanaal bijvoorbeeld) en of je inlever-animaties wilt of niet.

9. Leerlingen kunnen meer inleveren

In plaats van maximaal 50mb kunnen studenten straks bestanden uploaden tot maximaal 500mb bij het inleveren van een opdracht. Ook kunnen ze straks meer dan 10 bestanden tegelijkertijd inleveren en kun je beter zien welke leerlingen niet meer in de klas zitten.

10. Lesmateriaal map op de mobiele telefoon

De speciale lesmateriaal map in Teams is nu zowel op iOS als Android apparaten beschikbaar. Leerlingen kunnen dus nu vanaf hun mobiele telefoon bij alle belangrijke bestanden.

11. Al je taken bij elkaar

Als je op Planner klikt in Teams krijg je nu al je Outlook taken en Planner taken overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd. Zo heb je al je taken handig bij elkaar.

12. Betere interface tijdens online lessen/vergaderingen

Eerst zat de vergaderbalk in het midden over het beeld heen. Nu zit de balk rechtsboven en dat is een grote verbeteringen. De balk zit niet meer in de weg en kan de hele vergadering in beeld blijven. De optie van de (…) opent nog steeds meer menu-opties., , , , , , , , , , , ,