Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Aanwezigheidsrapport downloaden

Het was al een tijdje mogelijk om het aanwezigheidsrapport van je leerlingen in Microsoft Teams te downloaden.

Je deed dit door tijdens de vergadering in de vergaderbalk op deelnemers te klikken en vervolgens op de (…) achter deelnemers. Deze mogelijkheid is er nog steeds.
Het overkwam mij alleen best vaak dat ik dit vergat doordat ik zo druk bezig was met het lesgeven.
Vanaf nu kun je dit ook achteraf doen, na je vergadering. Je kunt een aanwezigheidsrapport downloaden. Je vindt deze optie op 2 plaatsen terug:

  • in het kanaal waar de vergadering is ingepland
  • in de agenda door op de vergadering te klikken.

Door op de knop te klikken opent zich een excelbestand. Het is niet altijd helemaal goed leesbaar. Soms moet je de kolommen nog even iets breder maken.
Je kunt zien hoelang een leerling in de vergadering is geweest en of hij eruit is geweest en weer is teruggekomen. De functie werkt nog niet altijd even goed als je met breakout rooms werkt hier moet je dus even aandacht voor hebben voordat je leerlingen afwezig gaat melden., , , , , , , ,