Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Coaching

Sinds dit school jaar ben ik geen gewone mentor meer, maar een mentorcoach. In het begin zag ik er niet zoveel in, dat zeg ik heel eerlijk, maar nu we even draaien moet ik zeggen dat ik het prettig vind om mijn 15 leerlingen uit de brugklas te coachen. Het is nu weliswaar op afstand, maar misschien juist daarom des te belangrijker. Voorheen had ik een volle klas van 30 onder mijn hoede en ging mijn meeste tijd op aan de leerlingen met de grootste problemen of achterstanden. Daar voel ik me niet schuldig over, maar ik vind de situatie nu prettiger.

Nu de groep leerlingen kleiner is geworden heb ik meer tijd om mijn aandacht eerlijker te verdelen. Juist ook het gesprek aangaan met een leerling die goede cijfers haalt en die niet veel aandacht vraagt. Dat is zo enorm belangrijk. Ik merk dat je snel een band krijgt en dat de drempel om met elkaar contact te hebben lager is.

Op school zijn wij bezig met een vaardighedenlijn en we hebben training gekregen over gespreksvaardigheden. Hieronder zie je een visuele samenvatting. We hebben dit in groepjes geoefend en we hebben elkaar feedback gegeven. Interessant om te doen.

Het Outcome-model

 • eenvoudig model dat uit 4- fases bestaat
 • in te zetten bij bijvoorbeeld leerachterstanden of slechte cijfers voor een vak

Stap 1. Formuleer een positief doel

 • “Fijn dat je er bent.”
 • “Hoe gaat het met je?”
 • Waar wil je aan werken de komende periode? Welke specifieke doelen?
 • Wat heb je vandaag het meest van me nodig?
 • “Wat wil je vandaag oplossen?”
 • Is er iets waar je ontevreden over bent dat je wil verbeteren, of is er iets waar je al heel sterk in bent dat je wil versterken?
 • Wat voor cijfer zou je graag willen staan?
 • Hoe zou je je voelen als je dit cijfer of doel bereikt hebt?

Let erop dat het doel niet alleen positief is maar ook haalbaar, een leerling die nu een 4 staat kan wel een 9 willen staan, maar misschien is een 5,5 realistischer.

Stap 2. Wat zijn de obstakels?

 • Wat is de oorzaak of wat houdt je tegen om van een onvoldoende naar een voldoende te gaan.
 • Analyseer welke gedachte of oorzaken de leerling blokkeren om zijn doel te halen.
 • Hoe zou het zijn als die gedachtes er niet meer waren?

Stap 3. Wat zou kunnen helpen?

 • Welke eigenschappen of vaardigheden heeft de leerling zelf?
 • Welke eigenschappen of vaardigheden heeft de leerling nog niet?
 • Wie kan helpen?
 • Ken je iemand die juist heel goed is in dit vak of in deze vaardigheid? Wat doet deze leerling waardoor dit zo is?

Stap 4. Maak een plan van aanpak.

 • Laat de leerling een plan maken om zijn doel te bereiken en laat de leerling dit zelf verwoorden.
 • Vraag zo door dat het plan zo concreet mogelijk is, wie, wat , wanneer, hoe?