Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Digitaal wisbordje.nl

Op de site van digitaalwisbordje.nl kun je als docent een kamer aanmaken en daarin kun je weer een code aanmaken voor je leerlingen.

Digitaal Wisbordje is een uiterst eenvoudige online tool waarmee leerlingen op hun pc, smartphone of tablet teksten of tekeningen kunnen plaatsen op memo’s, die vrijwel ogenblikkelijk naast en onder elkaar op het scherm van de docent verschijnen. Zet de docent dit scherm open op het digibord dan zijn alle reacties direct zichtbaar voor de de leerlingen te zien.

De docent kan ook beslissen het scherm op zwart te zetten, de leerlingen eerst te laten reageren en wanneer alle reacties binnen zijn zijn scherm open te zetten en leerlingen dan de reacties te laten bekijken.  


Digitaal Wisbordje is een handige tool om alle leerlingen bij de les te betrekken en hen te laten reageren op vragen of stellingen of om te gebruiken voor het inventariseren van meningen/ideeën. 

Docenten

  • De docent gaat naar : https://digitaalwisbordje.nl/
  • Bij ‘Ik ben een leerkracht’ vult hij zijn naam en een zelf te bedenken kamernummer in.
  • klik op ‘Start’

Leerlingen

Op het scherm van de docent is te zien welke leerlingen in de kamer zijn.


De leerlingen hebben op hun scherm vier knoppen.
Blanco knop: hiermee kunnen leerlingen een blanco memo generen.
  Op een blanco memo kunnen leerlingen, afhankelijk van welk device zij gebruiken, teksten of     
  tekeningen plaatsen door met muiswijzer, vinger of pencil over de memo te bewegen
Knop met raster: Met een klik op deze knop wordt een memo met ruitjespapier gegenereerd.
  Ook hierop kunnen op dezelfde wijze teksten en tekeningen worden geplaatst.
Knop met pen en schrijflijnen: Met een klik op deze knop wordt een memo met schrijflijnen 
  gegenereerd, waarop eveneens op dezelfde wijze teksten en tekeningen geplaatst kunnen worden.
Knop met tekst: Na een klik op deze knop verschijnt een pop-up met een invoerveld. Op het       
  invoerveld kan tekst getypt worden die na een druk op ‘OK’ op het memo verschijnt.