Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Leerlingbespreking

Op de site van leerlingbespreking kun je een leerlingbespreking organiseren in 3 stappen. Er zijn koppelingen met Magister, Somtoday, en Entree.

Stap 1

Vakdocenten vullen een symbool in en geven eventueel feedback.

Stap 2

De mentor ziet het volledige overzicht per leerling.

Stap 3

De leerling maakt een actieplan en bespreekt deze met de mentor en met ouders. Bijvoorbeeld in een driehoeksgesprek.