Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Memrise

  • leren volgens het principe van gespreid leren (spaced repetition)
  • de woorden worden cyclisch aangeboden met steeds langer wordende intervallen
  • docenten maken cursussen aan
  • leerlingen leren op een gestructureerde manier

Met deze tool leer je allerlei stof memoriseren. Op de website kun je zelf ook lessen aanmaken en deze kunnen met de app afgenomen worden. De app is gebaseerd op hersenonderzoek en is zo opgebouwd dat de stof van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen gaat.

Memrise Review | PCMag

Les aanmaken

  • Klik op ‘courses’ en op ‘create course’
  • Kies welke kolommen jij wilt toevoegen, bijvoorbeeld audio, plaatjes en voorbeeldzinnen.
  • Creëer een level. Het is aan te bevelen de te leren stof in behapbare eenheden op te delen (max. 50 woorden per level)
  •  Voeg je woorden toe, neem de audio op, voeg plaatjes toe. Hoe meer elementen er zijn , hoe beter leerlingen het zullen leren!