Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Online lesgeven: afsluiting

Het is belangrijk dat je les een kop en een staart heeft. Als je een sterke opening hebt en vervolgens geen contact meer maakt met de leerlingen zullen ze halverwege de les verdwijnen. Geef daarom aan het begin van de les aan wat je aan het einde van de les van de leerlingen verwacht. Ze weten dan dat ze de hele les aanwezig moeten zijn of met jouw vak bezig moeten zijn.

Leerlingen gaven bij mij wel eens aan dat ze het heel vervelend vonden als een docent zonder iets te zeggen zomaar op de rode knop drukte. Kondig dit aan en maak je les ook echt af door af te ronden en indien nodig nog gelegenheid te geven om vragen te stellen.

Feedback geven

Het liefst geef je niet alleen feedback waarom iets niet ‘goed’ is, maar ook hoe het beter zou kunnen en wat dan het resultaat zou zijn.

Tips voor effectieve feedback

( uit het boek wijze lessen 12 effectieve bouwstenen)


• Richt de feedback op de opdracht en het leren, niet op de leerling zelf als persoon.
• Geef uitgewerkte feedback waarbij je toont hoe je een bepaald probleem of opdracht kunt oplossen.
• Geef de feedback in overzichtelijke eenheden om cognitieve overbelasting te voorkomen.
• Wees specifiek en helder in je feedbackboodschap.
• Houd de feedback zo eenvoudig mogelijk, maar niet te simpel.
• Geef feedback nadat leerlingen hebben geprobeerd een antwoord of oplossing te geven.
• Geef geen normatieve vergelijkingen (vergelijkingen tussen leerlingen).
• Wees terughoudend in het geven van algemene cijfers. De effectiviteit van feedback is gelegen in
de inhoud van de opmerkingen.
• Geef geen feedback die het zelfvertrouwen van de leerling verlaagt.
• Maak beperkt gebruik van complimenten over de leerling zelf

Werkvormen

Een mooie manier om je les af te sluiten is de 3-2-1 exit-ticket. Leerlingen schrijven op:

  • 3 dingen die ze nu geleerd hebben
  • 2 dingen die ze interessant vonden
  • 1 vraag die ze nog hebben

Je kunt dit in de vergaderchat doen of in 1 van de tools uit het rijtje onderaan de pagina.

Zorg dat je de les plenair afsluit. Maak eventueel afspraken voor de volgende keer. Neem ook even de tijd om als dit mogelijk is na te praten met leerlingen of met groepjes. Contact is erg belangrijk in deze tijd.

Tips voor tools:

www.exittickets.nl

www.socrative.nl

polly (Teams)

Microsoft Forms