Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Online lesgeven: instructie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Maak-contact-met-de-leerlingen-1024x1024.jpg

Opbouw van de instructie

 • Geef context aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, kader instructie en geef aan hoe het past in het grote geheel, bijvoorbeeld een reeks van lessen.
 • Maak het stapje voor stapje complexer, geef niet teveel informatie in een keer.
 • Herhaal en toon de onderlinge verbanden
 • Breid dit uit met nieuwe aspecten/details
 • Evalueer (vat samen) en synthetiseer (voeg samen)
 • Ondersteun de instructie met beeld of geluid
 • Gebruik dezelfde structuur

Aandachtsspanne verhogen

 • Camera’s aan
 • Geef leerlingen tijd om de instructie te verwerken, bijvoorbeeld in breakout rooms of opdrachten

Zoek naar werkvormen die aansluiten bij het leerdoel, die bekend zijn bij de leerlingen en die je als docent zo min mogelijk extra werk opleveren. Probeer gebruik te maken van de mogelijkheden die een programma als Teams heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende dingen:

 • delen van bestanden
 • samenwerken in bestanden
 • breakout rooms
 • opdrachten inplannen, maken en nakijken

Dit kan allemaal binnen dezelfde omgeving. Probeer als je andere tools gebruikt steeds duidelijk aan te geven wat de leerling moet doen, waar hij moet zijn en wanneer hij weer terug moet zijn in de centrale vergadering. Je kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de vergaderchat.

Na de instructie zou je bijvoorbeeld de volgende werkvorm kunnen doen:


Spiekbrief
Bepaal met elkaar de kern van de lesstof.
Laat de leerlingen als verwerking van de lesstof een spiekbriefje maken.
Laat een aantal leerlingen hun spiekbriefje aan de klas presenteren.
Voer een discussie met de klas aan de hand van de gepresenteerde spiekbriefjes.
Kies daarna met de klas een gezamenlijke top 3 en bespreek waarom die spiekbriefjes zo goed zijn.

Tip voor tools:
www.whitboard.fi
www.padlet.com
www.mentimeter.com
www.exitticket.nl