Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Online lesgeven: interactie

Als de leeringen alleen maar naar het scherm hoeven te kijken, zullen ze steeds minder gaan doen. We willen ze actief en gemotiveerd houden.

Maak bijvoorbeeld gebruik van een van de volgende tools:

random namepicker:

https://wheelofnames.com