Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Online lesgeven: begin van de les

Wel of geen lobby

Bij de vergaderinstellingen van Teams kun je aangeven of je wel of geen gebruik wilt maken van de lobby. Dit heeft invloed op de start van je les.

 • Wel gebruik van de lobby: de leerlingen komen pas de vergadering in, op het moment dat de docent ze toelaat, leerlingen komen op 1 moment binnen
 • Geen gebruik van de lobby: de leerlingen hebben de mogelijkheid om eerder in de vergadering te zijn dan de docent.

Aandachtspunten bij de start van de les:

 • Maak contact met de leerlingen (begroet ze, noem hun naam)
 • Peiling met entreeticket (sociaal gebied / leergebied)
 • Planning (waar staat de informatie, wat gaat er gebeuren, wat is er voor nodig)
 • Spannends (raadsel, challenge, vraag waar later in de les pas antwoord op komt), zorg dat ze blijven kijken
 • Leg duidelijk uit wat er van de leerlingen wordt verwacht en waarom.

Voorkennis activeren

 • Controleer of er nog voorkennis is
 • Zorg voor ankers / kapstokken voor nieuwe dingen
 • Beschrijf of vergelijk voordat je nieuwe dingen uitlegt
 • Contextualiseer de nieuwe dingen

Werkvormen voorkennis activeren

 • Breakout groepen – Geef iedereen dezelfde vragen of andere vragen.
 • Online quiz – Zorg dat de leerlingen goed weten hoe de tool werkt. Microsoft Forms of Google Forms zijn het makkelijkst. Je kunt ook werken met gekleurde voorwerpen die de leerlingen voor de camera moeten houden.
 • Bingo
 • Advanced organizer– Mindmaps die de kennis die iemand heeft in kaart brengen. Dit kan om voorkennis te activeren of om nieuwe kennis aan te bieden. Dit kan op papier, leerlingen kunnen er een foto van maken en deze uploaden, of digitaal.
 • Braindump – Zet alle kennis die je hebt over het onderwerp op papier of zet het ergens digitaal. Wat weet je nog van………………………..
 • Entree ticket

Je kunt ook gebruiken van de extra symbolen die er na de laatste update zijn: