Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

ExitTicket

Scan de code en je komt bij een WakeLet met een overzicht van verschillende tools om je les vorm te geven.

Boarding pass & ExitTicket

Exitticket (gratis/mogelijkheid tot betaalde upgrade)

Op exittickets kun je heel eenvoudig exit-tickets maken om een korte peiling onder de leerlingen te houden. Je houdt hierdoor overzicht over wie nog dingen moet herhalen en wie er behoefte heeft aan verder werken. Je kunt dus vrij eenvoudig differentiëren zonder dat het heel veel tijd kost. De antwoorden van de leerlingen worden alleen voor de docent zichtbaar. Je kunt een exit ticket op ieder moment van de les inzetten.

Dit voorbeeld is bedoeld als binnenkomer van de les. Door op deze manier te werken, maak ik met al mijn leerlingen even contact en kan ik een inschatting maken van hoeveel aandacht er nog aan dit onderwerp besteed moet worden. Het is een middel om te kunnen differentiëren. Je kunt het ticket ook eenvoudig personaliseren via de website canva. Hoe dit werkt staat uitgelegd op de website van exitticket.

voorbeeld van een boardingpas

https://www.exitticket.nl/ticket/znrau

  • In de klas aan het begin en einde van de les (EntreeTicket & ExitTicket).
  • Bij het laten maken van huiswerk. 
  • Ter voorbereiding op de komende les (boardingpass).
  • Tijdens of na de online les. 
  • overzichtelijk dashboard
  • Leerlingen geven de antwoorden op hun smartphone, tablet, laptop of pc.  ExitTicket functioneert op alle devices.