Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Weer naar school maar dan anders

Weer een nieuwe onderwijsterm. En dit keer gaat het niet over iets eenvoudigs. Het is voor de meeste docenten een enorme uitdaging om hybride les te gaan geven. Hybride lesgeven is zowel lesgeven aan een gedeelte van een klas in het lokaal als aan het andere gedeelte van de klas online. Over multitasken gesproken.

Hybride onderwijs is het vinden van een balans tussen enerzijds de opvatting over leren en anderzijds de mogelijkheid om het goed te organiseren. Als de ICT-voorzieningen bijvoorbeeld niet op orde zijn, devices niet beschikbaar of de bekendheid met digitale tools bij docenten niet op orde, bepalen deze factoren de bandbreedte wat betreft de mogelijkheden om hybride onderwijs vorm te geven.

Leerlingen hebben nu nog vaak de kans om te ontsnappen aan de online-les, ze kunnen hun camera uitzetten en net doen alsof hun microfoon het niet doet. Dit klinkt misschien negatief maar einenlijk is het net als in het lokaal. Daar doen leerlingen ook niet altijd voor de volle 100% mee. Net als in de klas, moeten hier online ook maatregelen op volgen. Voor een ideale hybride les is dus meer regie vereist en minder vrijblijvendheid. Begin je les bijvoorbeeld met een boardingpass die je al klaar hebt gezet, zodat je direct kunt zien welke leerlingen echt aanwezig zijn.”

Een aantal basisprincipes van online-lesgeven blijven belangrijk. Je kunt hierbij denken aan het lesgeven met een leerdoel, beknopte instructie, actieve werkvormen en regelmatige controlemomenten. Een aantal onderwerpen zijn nog belangrijker. Er spelen zich meerdere dingen tegelijkertijd af dus is de voorbereiding van de les extra belangrijk.

Aandachtspunten

Vooraf

bepaal je doel

zet alle benodigde sites open

check je geluid en beeld

controleer wie er aanwezig zijn

Accessoires

Start + midden

volg een vaste structuur

maak een tijdsplanning (6 min per onderdeel)

laat leerlingen zelf aan het werk (15 min)

Eind

controleer nog een keer wie er in de les aanwezig zijn

laat leerlingen controlevragen beantwoorden of gebruik een exitticket

benoem duidelijk wat je voor de volgende keer verwacht

Bedenk van tevoren goed of je ook met technische zaken rekening moet houden. Ga je bijvoorbeeld rond lopen in de klas, dan is het handig om een bleutoothmicrofoon te hebben zodat je in ieder geval verstaanbaar blijft voor de leerlingen thuis.

Bedenk van tevoren goed of je ook met technische zaken rekening moet houden. Ga je bijvoorbeeld rond lopen in de klas, dan is het handig om een bleutoothmicrofoon te hebben zodat je in ieder geval verstaanbaar blijft voor de leerlingen thuis.

Wil je dat de leerlingen in de les met oortjes in ook in Teams of in een ander programma inloggen? Of wil je dat zij op de gewone manier naar je luisteren? Als je er voor kiest om de leerlingen in de klas niet in Teams te laten inloggen dan zijn ze niet te verstaan voor de leerlingen thuis. Hier moet je rekening mee houden.

Betrek leerlingen bij het lesgeven

Het kan soms handig zijn om 1 leerling in de groep aan te wijzen en die leerling verantwoordelijk te maken voor de vergaderchat. Deze leerling geeft dan vragen van de leerlingen thuis aan de docent door en typt evt opmerkingen van de docent. Maak hier van tevoren goede afspraken over met de leerlingen.

Samenwerking

Er zijn veel mogelijkheden om leerlingen samen te laten werken. Zo kun je breakout-rooms maken in Microsoft Teams of je kunt bepaalde tools inzetten waarbij alle leerlingen ongeacht waar ze zijn antwoord kunnen geven. Een aantal sites zijn:

mentimeter

lessonup

exitticket

nearpod

Wil je nog meer lezen over de opbouw van een hybride les kijk dan hier, , , , ,